مسعود سلیم پور کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۱۸۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۷/۱۴
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۲۴۲۲۳۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۶۲۹۷
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی
صلاحیت: - تعیین و تایید نقشه های فنی گاز رسانی مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری. - اعلام نظر کارشناسی در خصوص دستگاههای گاز سوز. - بررسی موارد ایمنی و ضوابط استاندارد در سیستم های گازسوز. - تعیین نوع گاز و نقشه گاز رسانی بین شهری.
  • درحال بروز رسانی