احمد فخرفاطمی ینگه قلعه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۰۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۲۴۸۵
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی.- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تشخیص اصالت وسائط نقلیه موتوری زمینی.- تشخیص فنی وسائط نقلیه موتوری زمینی.
  • درحال بروز رسانی