حسین احمدی بیدا خویدی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۸۲۶
اعتبار: تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۶۷۱۴۸۰-۴۴۷۲۷۱۲
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی