هاجر بابایی سیگارودی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۱۹۳۰
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۸/۱۸
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۴۶۰۲۴۳
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی