محمدرضا امیریان کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۳۵۳۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۱۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۱۵۵۶
رشته کارشناسی: برق‌، الکترونیک و مخابرات
صلاحیت: ارزیابی تجهیزات سیستمهای توزیع برق و برق رسانی با ارزش مجموع تا دو میلیارد ریال
  • درحال بروز رسانی