شهربانو دهقان بهابادی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۶۵۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۴/۲۰
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۱۶۶۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۷۸۸۱
رشته کارشناسی: داروسازی و سم شناسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی