سیدوحید احمدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۱۹۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۲۲۸۹۷۵۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۵۴۰۰۹
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت: رتبه 3 مشاوره وتهیه گزارشهای مالی ازقبیل امکان سنجی مربوطه برای کلیه فعالیت های پولی(ریالی)تا سقف بیست میلیاردریال ارائه نظر کارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک ، دارایی ها و خدمات امانی، سود سپرده های دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانتهای ریالی سقف ده میلیارد ریال
  • درحال بروز رسانی