احمد آزادمرد کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۵۹۵۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۳۴۷۷
رشته کارشناسی: امور تعاونی ها
صلاحیت: - اعلام نظر در خصوص نحوه وچگونگی تشکیل تعاونیها. - بررسی و اعلام نظردر خصوص انطباق اساسنامه تعاونیها با قانون امور تعاونیها. - بررسی و اعلام نظر در خصوص انطباق فعالیت ها و عملیات تعاونی ها با موازین قانونی و حقوقی تعاونی ها. - بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه ادغام تعاونی ها و فعالیت آنها در شکل اتحادیه های تعاونی. - انجام مطالعات و تحقیقات و پژوهش در زمینه امور تعاونی ها. - ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص بهینه سازی امور تعاونی ها.
  • درحال بروز رسانی