کاظم لاله کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۱۳۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۶/۲۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۸۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۷۸۴۱۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی