حمیده میر عبدالهی شمسی کارشناس نساجی و رنگرزی
شماره پروانه: ۳۰۹۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۱۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۵۲۳۴۱۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۰۳۴۷
رشته کارشناسی: نساجی و رنگرزی
صلاحیت: تعیین قدمت و کارایی الات نساجی و رنگرزی و تکمیل چاپ تعیین قیمت و ارزش گذاری الیاف نساجی و پارچه و کالای پارچه ای
  • درحال بروز رسانی