کورش میرزاوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۴۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۷۳۲۲
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی