محمد کشمیری حق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۳/۱۶
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۶۷۵۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۷۲۷۰۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی