ارسلان ذاکری افشار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۷۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۷۶۴۳۱۲۵۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۷۷۷۹۷
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی