حیدر غفاری کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۴۴۴۰
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۴۴۶۰۳۶۵۶-۴۴۶۰۳۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۴۱۶۳
رشته کارشناسی: امور ‫پزشکی
صلاحیت: رتبه 4 - آماده کردن پرونده های پزشکی و بررسی صحت و سقم پرونده های بیمارستانی جهت ارائه به کمیسیونهای پزشکی. - معاینه اولیه مصدومین و تطبیق ضایعات با قانون دیات کارکنان. - معاینه مجدد مصدومین و اعلام بهبودی یا نقص عضو بدون تعیین میزان نقص عضوی و ارش. - معاینه ظاهری اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون کالبد گشایی. - صدور گواهی سلامت جسمانی جهت استخدام مستخدمین دولت و سلامت زوجین برای فرزند خواندگی. - اظهار نظر در مورد حفظ اسرار حرفه ای و اطلاعات بیمار.
  • درحال بروز رسانی