سیدعبدالحسین شمس زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۳۷۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی