ابراهیم ثنایی فرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۴۰۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه:
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۹۲۰۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۱۱۴۰۵
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی