محمد فاضلی سکوند کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۰۹۳
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۱۷
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۴۰۳۸۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۷۴۳۰
رشته کارشناسی: داروسازی و سم شناسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی