فیروز قجری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۳/۱۰
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۷۰۰۱۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۷۰۰۱۲۰
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری

  • درحال بروز رسانی