مژگان شهامت کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۵۲۴۷۱
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی

  • درحال بروز رسانی