حسن وحید کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۸۱۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۳۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۰۸۴۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: -تشخیص اراضی دائر، بایر و موات -تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع -برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگل ها
  • درحال بروز رسانی