مجید راه نورد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
استان: اصفهان
شهر: دهاقان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۵۴۹۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۵۳۴۳
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی