محمد مهرزاد (کرمعلی) کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۷۲۲۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۶/۰۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۳۲۵۰۶۰۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۲۸۹۱
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی