علی اصغر کوشکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۸۴۰۰۴۷
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی