کاظم حاجی حسینی مهریزی کارشناس نساجی و رنگرزی
شماره پروانه: ۳۱۷۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۸۶۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۸۰۰۹
رشته کارشناسی: نساجی و رنگرزی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی