محمد سرخانی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۸۳۸۷۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۹۸۰۸۳۳
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی