سیدمحمد هاشمی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۴۳۶۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۰۱۰۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.- تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی.
  • درحال بروز رسانی