معصومه کرد کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۰۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۹۷۶۶
رشته کارشناسی: زبان‌های خارجه
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی