مجتبی محمدی ورمزیار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۴۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۳۱۵۸۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی