امیر هوشنگ انصاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۰۷۶۶۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۳۸۱۶۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان.- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزینه های ساختمانی. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی. - رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کار فرمایان در امور تخصصی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - ارزیابی ساختمانهای تا چهار طبقه.
  • درحال بروز رسانی