رضا فامیل مساجدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۶۳۷۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۱۳۷۰۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: برآورد میزان تولید ، خسارت و مراحل رشد محصولات زراعی تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی -ارزیابی و قیمت گذاری بذر و گیاهان زراعی -تعیین حق زارعانه-مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -تشخیص اراضی دایر، بایر و موات -ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
  • درحال بروز رسانی