سیدمیرزا اسدی بهزاد کلائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
استان: مازندران
شهر: نکا
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۴۷۲۲۸۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۵۴۳۰۷۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.- تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کار فرمایان در امور تخصصی. - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی. - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
  • درحال بروز رسانی