اعظم السادات راسخی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۳۸۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۱۱۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۹۸۲۰
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی