ساغر کتابچی کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۶۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۴/۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۲۰۸۰
رشته کارشناسی: ‫گیاه پزشکی

  • درحال بروز رسانی