کرامت اسلامی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۲۵۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۲۸۸۷۲۴۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۶۵۰۴
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت: بررسی شبکه های زهکشی و آبرسانی اندازه گیری آب کانالها و شبکه های زهکشی و آبرسالنی نشت یابی و حوادث ناشی از آن بر مستحدئات مجاور فاضلاب ارزیابی تاسیسات و تجهیزات منابع آب (سدها، بندها، شبکه های آبیاری و زهکشی، چاهها، قنوات و تجهیزات مربوط به آنها) - رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب - تشخیص حرم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی(قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب ، حقابه ها ، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها تعیین حریم تاسیسات آبی (سدها، بندها، دهانه های آبگیر، انهار سنتی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات منابع آب) - ارزیابی و بررسی کیفیت وضعیت دستگاه های حفاری و روتاری و رسیدگی به کیفیت لوله گذاری و منصوبات چاه ها -مسائل مربوط به کیفیت شیمیایی آب و فاضلاب
  • درحال بروز رسانی