محمد منجمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۵/۰۷
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۸۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۰۰۰۱۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
  • درحال بروز رسانی