بهزاد غفرانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۳۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۹۵۴۱۷
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
صلاحیت: - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تشخیص فنی وسائط نقلیه موتوری زمینی. - ارزیابی قطعات وسائط نقلیه موتوری زمینی.
  • درحال بروز رسانی