جعفر کیوانی قمصری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۶۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۴۳۷۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۹۲۱۶۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی