خداکرم ملایی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۶۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۹/۲۴
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۳۱۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۲۷۴۵
رشته کارشناسی: شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
صلاحیت: ارزیابی و قیمت گذاری اراضی غیرمرزوعی شهری ارزیابی طرحهای جامع و تفضیلی و هادی شهری ارزیابی اعمال ضوابط شهرسازی تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آنرسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ، کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری- بررسی انطباق طرح‌های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی - بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری
  • درحال بروز رسانی