فرناد نصیرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۹۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۷۷۰۴۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۵۰۳۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی