مرتضی مکرمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۴۲۲۲۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۴۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: -ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای -ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی -برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی، آبیاری و علف های هرز -ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای -ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی -برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی، آبیاری و علف های هرز-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی -ارزیابی و تعیین نوع علف کش ها و برآورد هزینه های استفاده از آن ها برای کاربرد در مزارع -تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی -برآورد میزان خسارت به محصولات مختلف کشاورزی - تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات
  • درحال بروز رسانی