مجتبی نصیری پور کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۷۰۸۹۹
رشته کارشناسی: ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی. - ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی.
  • درحال بروز رسانی