میترا رستمی دبیره کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۷۱۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۲/۱۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۳۴۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۱۲۵۹۴
رشته کارشناسی: امور پزشکی و دارویی و سم شناسی

  • درحال بروز رسانی