مجتبی بازرگانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۲/۲۶
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۵۷۵۶۶
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی