کامبیز برنا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۷۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۱/۱۰
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۲۱۷۹
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی