وحید انوری تفتی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۳۵۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۶۹۳۸۱۳ _ ۰۳۵۳۲۶۳۲۳۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۶۹۳۸۱۳
رشته کارشناسی: امور گمرکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی