محمد حسین ابوئی مهریزی کارآموز ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۳۱۸۲۰۲
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۴۵۳۱۹
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی