سیدرضا امامی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۳۲۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۰۱۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۰۶۷۰۰
رشته کارشناسی: ‫تاسیسات ساختمانی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی