هوشنگ محیطی اصلی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۱۳۹۶
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۴/۲۶ عدم تمدید
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۳۱۴۱۴۶۲
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی