محمود رضایی کوچی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۹۴۲۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه:
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۵۰۹۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۹۹۳۵
رشته کارشناسی: شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی