حسن دهلوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۳۵۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۱۶
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۱۱۲۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۳۹۷۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی